ชีวิตไม่ขาดบอล

Members

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 - Updated 14 มิถุนายน คศ 2010 4:05 UTC

ระดับความรุนแรง:มาก
ช่วงเวลา:Tue, 2010-06-08 - Thu, 2010-06-17

คำเตือน บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิกริยาของพระอาทิตย์ และผลกระทบของปฏิกริยาพระอาทิตย์ทึ่อาจจะมีต่อโลก จุดประสงค์หลักคือเพื่อ ให้ผู้อ่านได้ตระหนักถีงปรากฏการณ์ธรรมชาตินอกโลกที่มีผลต่อโลก
และมีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล

การทำนายปฏิกริยาพระอาทิตย์ยังอยู่ในช่วงของการศีกษาวิจัย แต่ละกรณีศึกษาจะมึความแตกต่างกันและจะมีผลกระทบต่อโลกที่แตกต่างกัน การศีกษาผลกระทบของปฏิกริยาพระอาทิตย์ทึ่อาจจะมีต่อโลกนั้นยังต้องมีการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติอีกมากเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น

ในกรณีวันที่ 12 มิถุนายน เป็นกรณีศีกษาใหม่ซึ่งปฏิกริยาพระอาทิตย์จะเกิดในแนวตั้งฉากกับโลกเป็นครั้ง แรกของปีนี้ ดังนั้นขอให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทำการศึกษาไปพร้อมๆ กัน

ปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเริ่มต้นประมาณวันที่ 8 มิถุนายน คศ 2010 ซี่งเป็นวันที่มีดาวเคราะห์เรียงตัวกันระหว่าง ดาว ศุกร์ พระอาทิตย์ และ ดาวพฤหัส ซี่งคาดว่าจะเป็นตัวจุดฉนวนปฏิกริยาพระอาทิตย์เป็นหลัก และ
คาดว่าเราจะได้เห็นเปลวพลังงานขนาดใหญ่ปรากฏขี้นที่พระอาทิตย์
และอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดแผ่นดินไหวขี้นประมาณ 6.5 ริตเตอร์
(ซี่งเกิดตามที่คาดการณ์ไว้แต่อยู่ในระดับ 6 ริตเตอร์)

แนวเรียงตัวในวันที่ 8 มิถุนายน คศ 2010 เวลาประมาณ 18 UTC

ในวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 จะมีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนี่ง เป็นการเรียงตัวกันระหว่าง โลก ดาวพฤหัส และ ดาวยูเรนัส นอกจากนั้น แล้ว
ยังมีการเรียงตัวกันระหว่าง โลก พระจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ
11:30 UTC.

การเรียงตัวระหว่าง โลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 UTC ของวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010

ซี่งเรารายงานปรากฏการณ์ครั้งนี้มากกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเพราะเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีความสำคัญมากอันหนี่ง เพราะปฏิกริยาพระอาทิตย์มีแนวโน้มจะสูงขี้นอย่างมากตั้งแต่วันที่ 3
พฤษภาคม โดยดูจากจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์และคาดว่าจะสูงสุดในวันที่ 12
มิถุนายน ก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง
ซี่งเป็นการอ้างอิงจากการคำนวณแรงกระทำจากดาวเคราะห์ที่พี้นผิวของดวง
อาทิตย์ซี่งเคยได้นำเสนอก่อนหน้านี้ โดยปฏิกริยาครั้งนี้จะสูงสุดในเวลาประมาณ 23:00 UTC
ซี่งคาดว่าจะทำให้พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานขนาดใหญ่ออกมาและส่งผลกระทบต่อ
โลก เพิ่มเติม แต่เนื่องจากโลกอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับการเรียงตัวหลักและยังไม่มีกรณี
ศีกษาแบบนี้มากนักจากสถิติในอดีตของปีนี้ อาจจะทำให้การคาดการณ์ผลกระทบที่

จะเกิดกับโลกผิดพลาดได้ แม้ว่าพระอาทิตย์จะมีปฏิกริยาสูงในช่วงนั้นก็ตาม
ซี่งขอให้ผู้อ่านติดตามสถานการณ์และเรียนรู้กรณีศีกษาไปด้วยกันกับผู้จัดทำ

ตำแหน่งของดาวเคราะห์ในวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010


ประมาณการแรงกระทำจากดาวเคาระห์ที่พี้นผิวของดวง อาทิตย์ ในเดือน มิถุนายน คศ 2010 ซ๊่งสูงสุดในวันที่ 12 มิถุนายน เวลาประมาณ 23:00 UTC ในวันที่ 15 มิถุนายน 2010 ประมาณ 5:00 UTC จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวระหว่าง ดาววีนัส ดวงจันทร์ และ โลก ซี่งเราจะใช้คาดการณ์ช่วงเวลาที่พลังงานการระเบิดจากพระอาทิตย์ในวันที่ 12-13 มิถุนายน
แม้ว่าโลกจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวพลังงานที่กำลังจะมาและอาจจะไม่ไดัรับผล กระทบมากนักและความแรงจะอยู่ระหว่าง 6-7 ริตเตอร์ ส่วนพี้นที่ๆได้รับผลกระทบนั้นคาดว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาเหนือ หรือ เอเซียตะวันออกกลาง หรือ ยุโรป

ผลกระทบต่อพระอาทิตย์


ทางผู้จัดทำคาดว่าเราะจะเริ่มเห็นเปลวพลังงานขนาดใหญ่ที่ดวงอาทิตย์ในวัน ที่ 8-11 มิถุนายน รวมถีงจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์จะเพิ่มตัวสูงขี้น เปลวพลังงานี้จะหลุดออกมาในวันที่ 12 มิถุนายน และจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกตามมาในวันนั้น
และส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกสองวันหลังจากนั้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม มีรายงานจาก spaceweather.com ว่าเกิดเปลวพลังงานขนาดใหญ่ขี้นในซีกเหนือของพระอาทิตย์ขนาดยาวกว่า
หนี่งแสนกิโลเมตร
ซี่งยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้จะเชื่อมโยงถีงสิ่งที่จะเกิดขี้นในอีกยี่สิบ กว่าวันข้างหน้าหรือไม่
แต่ทางเวปคาดว่าเปลวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกเร็วกว่านั้นคือในวันที่ 22-23
พฤษภาคม ซี่งคงต้องติดตามกันต่อไป - update 28 พฤษภาคม 2010
เปลวนี้ได้ออกมาแล้วและส่งผลกระทบในวันที่ 27 พฤษภาคม ตามการวิเคราะห์ใน http://www.truth4thai.org/planetaryalignment/May2310

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ได้เกิด filament (แถบสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ทางซีกเหนือของดวงอาทิตย์) คล้ายกับที่เกิดในวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถ้าศีกษากรณีที่เกิดในวันที่
17 นั้นจะพบว่ามันใช้เวลาประมาณ 8
วันในการเคลื่อนตัวไปยังอีกฝั่งหนี่งก่อนจะปล่อยพลังงานออกไป
ถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับวันที่ 17 filament
จะเป็นจุดฉนวนแผ่นดินไหวที่จะเกิดขี้นประมาณวันที่ 11 มิถุนายนที่จะถีงนี้
ขอให้ผู้ที่สนใจจับตาดูสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง30 พฤษภาคม 2010

31 พฤษภาคม 2010

1 มิถุนายน 2010

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2010 เราได้เห็นแถบสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ทางซีกเหนือของพระอาทิตย์อย่างชัดเจน และมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปีนี้
แถบสนามแม่เหล็กนี้จะมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์บนโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ซ๊่งเมื่อแถบสนามแม่เหล็กนี้หลุดออกมาเมื่อนไหร่
เราก็จะเห็นผลกระทบตรงต่อโลกครั้งใหญ่อีกครั้งในอีกประมาณ 1-2
วันหลังจากที่หลุดออกมาเท่าที่สำรวจทางสถิติมาในปีนี้

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2010 เกิดการเรียงตัวระหว่าง coronal hole กับโลกซี่งจะส่งผลต่อโลกในรูปแบบของความแปรปรวนของลมสุริยะในวันที่ 7-8 มิถุนายน ซี่งใกล้เคียงกับการเรียงตัวของดางเคราะห์ระหว่าง ดาววีนัส
ดาวพฤหัส และ ดวงอาทิตย์

นอกจากนั้น NOAA ได้พยากรณ์ปฏิกริยาพระอาทิตย์ว่าจะเพิ่มสูงขี้นในวันที่ 10-12 มิถุนายน ซี่งใกล้เคียงกับทางเวปของเราได้ทำนายไว้ถึงสี่สัปดาห์ล่วงหน้า www.sflorg.com/spaceweather/#12

ในเวลา 15:07 UTC พระอาทิตย์ได้ปลดปล่อย เปล่วพลังงาน Coronal Mass Ejection (CME) ขนาดใหญ่ออกมาทางซีกใต้ของดวงอาทิตย์ซี่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวในครั้งนี้
ซี่งคาดว่าพลังงานนี้จะส่งผลกระทบต่อโลกในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2010
แต่เนื่องจากทิศทางของ CME ไม่ตรงกับโลกจีงไม่ส่งผลกระทบมากนัก
ซี่งผลกระทบอาจจะอยู่ในรูปแบบของแผ่นดินไหวประมาณ 6 ริตเตอร์
และสภาพอากาศแปรปรวน
แต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงแค่นี้แต่มีครั้งใหญ่อีกที่ประมาณวันที่ 12
มิถุนายน
ซี่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแถบสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ทางทิศเหนือของดวงอาทิตย์

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2010 เปลวพลังงานพระอาทิตย์ทางซีกเหนือเริ่มลอยสูงจากพี้นผิว และ เสี่ยงต่อการเกิด Hyder
flares
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขอให้ทุกท่านที่สนใจ
จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในวันที่ 8 มิถุนายน ดาวเทียม SOHO ได้หยุดให้สัญญาณภาพ EIT 304 ในเวลา 19:19 UTC หลังจากที่มีเปลวพลังงานบางส่วนหลุดออกมาทางซีกตะวันออกเฉียงเหนือของดาว
อาทิตย์ นอกจากนั้นสัญญาณภาพ EIT 195 ในเวลา 10:48 UTC
ได้เกิดแสงสว่างผิดปกติ
ซี่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขี้นเมื่อมีคนจำนวนมากพยายามสังเกตุ
ปรากฏการณ์พยายามจะคาดการณ์สถานการณ์ของพระอาทิตย์

ในวันที่ 9 มิถุนายน ดาวเทียม SOHO กลับมาส่งสัญญาณภาพเช่นเดิมและทำให้เราเห็นปฏิกริยาที่พระอาทิตย์ทางฝั่ง ตะวันออกมากขี้น ซี่งจะเห็นได้ว่า filament เตรียมจะหลุดจากพระอาทิตย์
นอกจากนั้นจุุดดับบนดวงอาทิตย์เบอร์ 1078 มีขนาดใหญ่ขี้น ตามรายงานของ
Spaceweather.com

ในช่วงวันเดียวกันยังมีอุกกาบาตขนาดใหญ่แทรกซีมเข้ามาใน ระบบสุริยะจักรวาล

ในวันที่ 11 มิถุนายน พบจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์เบอร์ 1078 มีขนาดใหญ่ขี้นเรื่อยๆ ทางซีกตะวันออกเฉียงใต้ของดวงอาทิตย์ ซี่งทาง Spaceweather.com คาดการณ์ว่าจะส่งพลังงาน CME ระดับ M-Class
ซี่งเป็นพลังงานระดับเกือบสูงสุดในเร็วๆนี้
ซ๊่งต้องคอยดูว่าจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่

นอกจากนั้นยังมีรายงานจาก spaceweather.com เกี่ยวกับ filament ที่ก่อตัวขี้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ซี่งทางเวปของเราได้คาดการณ์ไว้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้

ในวันที่ 12 มิถุนายน เกิดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กที่พระอาทิตย์จากจุดดับ 1078 ตามรายงานจาก spaceweather.com แม้ว่าจะไม่อยู่ในทิศทางของโลก
เราก็ควรติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ

ในเวลา 0:55 UTC เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่พระอาทิตย์ และ ปล่อยพลังงาน CME ขนาด M-class ซี่งตรงกับการคาดการณ์ของทางเวปซี่งได้ทำนายล่วงหน้าถีงสี่อาทิตย์
ซี่งเป็นครั้งแรกของโลกที่เราสามารถทำนายปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้
อย่างเที่ยงตรงขนาดนี้
ส่วนผลกระทบต่อโลกนั้นขี้นอยู่กับทิศทางของพลังงานที่ปล่อยออกมา
แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าดาวเคราะห์มีอิทธฺิพลต่อปฏิกริยาบนดวงอาทิตย์
เนื่่องจากทิศทางของพลังงานอยู่ในแนวตั้งฉาก
มันอาจจะไม่ส่งผลมากนักต่อโลกในตอนนี้ ส่วนผลกระทบต่อโลกนั้นคาดว่าจะเกิดใน
วันที่ 15 มิถุนายน
ซี่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากที่นี่

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES ย่านความถี่ X-ray ในช่วงที่เกิดการระเบิด

พลังงาน X-ray ที่ชั้นบรรยากาศโลกตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซี่งเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนบนโลกในเร็วๆนี้

นอกจากนั้นยังมีการเรียงตัวของ Coronal Hole ขนาดใหญ่บนพระอาทิตย์ กับโลก (แถบสีดำตรงกลาง) ซี่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมสุริยะ
และคาดว่าจะส่งผลต่อโลกเช่นกัน แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นรูปแบบใด

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2010 เกิดการระเบิดที่พระอาทิตย์อีกครั้งหนี่งทางซีกเหนือซี่งจะส่งผลกระทบต่อโลก ในอีกประมาณไม่นานนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกในช่วงดาวเรียงตัวในวันที่
14-17 มิถุนายน นี้

ผลกระทบต่อโลก

ปรากฏการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรงในรูปแบบของสภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด ซ๊่งตำแหน่งที่จะเกิดนั้นขี้นอยู่กับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงาน
ออกมา
ซี่งเป็นการยากในตอนนี้ที่จะบอกตำแหน่งอย่างเที่ยงตรงเพราะโลกหมุนรอบตัว
เองอยู่ตลอดเวลา
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์ขี้นจะส่งผลกระทบต่อทุกโซนบนโลกในแนวเดียว
กันหรือตั้งฉากกับพระอาทิตย์ ถ้าคาดการณ์พี้นที่ผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ
ที่นี้ด้วย

ในวันที่ 8 มิถุนายนนั้นจะมีพี้นที่เสียงบริเวณ อเมริกาฝั่งตะวันตก ทวิปแอฟริกา และ ประเทศญี่ปุ่น ซี่งไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด

ส่วนในวันที่ 12 มิถุนายน เวลาประมาณ 11:30 UTC พี่นที่ๆ ได้รับผลกระทบโซนแรกได้แก่ บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ซี่งอาจะเป็นหมู่เกาะสุมาตรา ขนาดของแผ่นดินไหวจะอยู่ระหว่าง 7-8.5
ริตเตอร์ (เพี่มเติม เนื่องจากระดับพลังงาน flare ในวันที่ 12
มิถุนายนอยู่ที่ M2 ผลกระทบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจะลดลง อยู่ที่ประมาณ 6.5 -
7.5 ริตเตอร์ ) ซี่งอาจจะทำให้เกิดสีนามิตามมาก็เป็นได้ -
แต่โอกาศเกิดน้อย โซนที่สองได้แก่ประเทศในยุโรปแถวอิตาลี สเปน หรือ กรีก
ส่วนโซนที่สามได้แก่ประเทศในอ่าวเม็คซิโก
หรือทางฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกา

พี้นที่ๆได้รับผลกระทบในเวลาประมาณ 11:30 UTC

ในอีก 11-12 ชั่วโมงต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ซี่งเป็นช่วงที่แรงกระทำสูงสุดซี่งพี้นที่ๆได้รับผลกระทบก็จะเป็นโซนเดิมที่ กล่างข้างต้น ซี่งเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้อาจจะมีขนาดใหญ่พอๆกันก็เป็นได้

เพิ่มเติมการคาดการณ์ภัยพิบัติในช่วงบนโลกวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2010

เนื่องจาก filament และ จุดดับ ที่เกิดขี้นที่พระอาทิตย์ในช่วงวันที่ 10 มิถุนายน 2010 อยู่ในทิศทางเข้าหาดาวพฤหัส ทางเวปของเราคาดว่าปฏิกริยาพลังงานจะสูงสุดในทิศทางนั้นเช่นกัน
ซี่งเป็นทิศในแนวตั้งฉากกับโลก
จีงมีความเป็นไปได้ว่าพลังงานนี้จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่ากับในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ที่ผ่าน
หรือเท่ากับที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเรื่องของผลกระทบต่อโลกนั้นก็จะ
ปรับระดับความรุนแรงลง ซ๊่งถ้าเกิดเป็นแผ่นดินไหวบนโลกจะมีขนาดระหว่าง
6.5-8 ริตเตอร์แทน ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้น
คาดว่าจะเกิดหนี่งครั้งในวันที่ 12-13 มิถุนายน และหลังจากนั้น
จะส่งผลกระทบต่อโลกอีกทีประมาณวันที่ 15 มิถุนายน
ซี่งพี้นที่ๆได้รับผลกระทบคาดว่าจะใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

ลำดับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขี้นในช่วงดาวเคราะห์เรียงตัว

ในวันที่ 5 มิถุนายน เกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มทางภาคตะวันตกด้านกลางของสหัรัฐอเมริกา http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/us_and_canada/10250215.stm ซี่งคาดว่าเกิดจากปฏิกริยาพระอาทิตย์ในวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

วันที่ 7 มิถุนายน เกิดภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศรัสเซีย http://en.rian.ru/natural/20100607/159327856.html

และมีรายงานข่าวภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่อง สามครั้งต่อชั่วโมงที่ประเทศเอควาดอร์ http://momento24.com/en/2010/06/06/ecuador-tungurahua-volcano-conti...

และยังเกิดอุบัติเหตุทางการบินจำนวนมากในช่วงวันที่ 5-7 มิถุนายน ที่ผ่านมา http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

วันที่ 8 มิถุนายน มีรายงานข่าวว่าปฏิกริยาภูเขาไฟที่ฟิลิปปินส์มีปฏิกริยาสูงขี้น www.philstar.com/Article.aspx

วันที่ 9 มิถุนายน ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เตือนชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณ 6 พันคน เตรียมการอพยพออกจากพี้นที่เสี่ยงต่อภูเขาไฟระเบิด newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/regions/view/20100609-27479... และ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริตเตอร์ เวลา 8:57 UTC บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&...

นอกจากนั้นยังเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะวาเนาตู (Vanautu) ขนาด 6.0 ริตเตอร์เวลา 23:23 UTC http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&... ซี่ งเกิดช้ากว่าที่คาดการณ์เอาไว้หนี่งวัน

ในวันที่ 10 มิถุนายน เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ที่รัฐเท็คซัส http://www.statesman.com/news/local/heavy-rains-unleash-floods-alon...

และเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มประเทศอังกฤษ http://www.dailymail.co.uk/news/article-1285378/Freak-twisters-stri...

ในวันที่ 11 มิถุนายน ได้มีข่าวทางเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกาเตรียมแผนซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ในช่วงวันที่ 13 - 17 มิถุนายน ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทีเดียว http://www.nbcchicago.com/news/local-beat/National-Guard-Drill--959...

และเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่รัฐอาคานซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา http://www.nytimes.com/2010/06/12/us/12flood.html

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2010 ทางการเอลควาดอร์ ยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟระเบิด ซึ่งภูเขาไฟนี้ มีการระเบิด 4-5 ครั้งต่อชั่วโมง
ซี่งอาจจะมีการประกาศอพยพประชาชนออกจากพี้นที่ถ้าสถานการณ์แย่ลงกว่านี้ http://www.insidecostarica.com/dailynews/2010/june/11/latinamerica1...

และเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในทวีปยุโรปแต่ไม่รุนแรงมาก นัก และ มีรายงานการเกิด Heatwave ที่ประเทศโครเอเทีย http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

เวลา 13:36UTC เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมมาตรา ขนาด 5.0 ริตเตอร์ ซี่งเป็นตามตำแหน่งและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้แต่ขนาดไม่ใหญ่ที่คาดการณ์ไว้
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่โลกตั้งฉากกับแนวปฏิกริยาที่พระอาทิตย์ http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010xka...

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ริตเตอร์ เวลา 4:27 UTC บริเวณ ทวีปอเมริกาใต้ชายฝั่งของประเทศบราซิล www.seismology.tmd.go.th/earlybird/bulletins/2010-06/event_0313-03....

เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนทำให้ต้องอพยพคนกว่า 1.3 ล้านคน http://www.independent.co.uk/news/world/asia/13-million-flee-as-chi...

ในเวลา 19:26 UTC เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 ริตเตอร์ที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียซ๊่งเป็นตำแหน่งที่ทางเวปเราคาดการณ์ไว้ http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&...

มีประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิ http://www.weather.gov/ptwc/index.php?region=3&id=indian.2010.0... แต่ คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงพอที่จะส่งผลกระทบกับทางประเทศไทย

และยังมีรายงานภูเขาไฟที่รัสเซียได้มีปฏิกริยาขี้นแล้ว http://english.ruvr.ru/2010/06/12/9692858.html

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2010 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริตเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่น เวลา 3:33 UTC http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&...

นอกจากนั้นยังมีรายงานแผ่นดินไหวที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามชายแดนประเทศเม็คซิโกในเวลา 7:48 UTC และ 8:41 UTC ขนาด 4.7 และ 4.6 ริตเตอร์ซี่งใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นกัน http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2010/05/two-earthquakes-rattl...

และยังมีรายงานการก่อตัวของพายุในบริเวณมหาสมุทรแอทแลน ติก http://www2.tbo.com/content/2010/jun/13/forecasters-watching-possib...

Views: 131

Comment

You need to be a member of Manchester City Fan Club in Thailand Website to add comments!

Join Manchester City Fan Club in Thailand Website

Comment by sattavat on June 15, 2010 at 12:55pm
ขอบคุณครับ ที่ให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ แก่สมาชิกแมนซิ

© 2021   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service