ชีวิตไม่ขาดบอล

Members

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ

มีหลายท่านเข้าใจว่า ธรรมะกับวิทยาศาสตร์เป็นคนละเรื่องกัน

แต่ ตามความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นคนละเรื่องเดียวกัน เพียงแต่วิทยาศาสตร์สมัยนี้ ยังไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอที่จะเข้าถึงหรืออธิบายธรรมะได้

“ในเมื่อ ธรรมะคือสภาวะความจริงของธรรมชาติ หากเราจะพูดเรื่องนี้ในกรอบของเซต (set) แล้ว วิทยาศาสตร์เป็นเพียงเซตย่อย (subset) ของเซตใหญ่ ที่เรียกว่าธรรมะนั่นเอง” (24 January 2007, Dayvil)

ปริศนาคำพูด ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนาก่อนเสียชีวิต ถึงแม้อัลเบิร์ต ไอสไตล์ ได้จากโลกนี้ไปโดยที่เขายังไม่สามารถค้นพบตำตอบตามที่เขากำลังต้องการก็ตาม แต่ไอสไตล์ได้ทิ้งคำพูดที่เป็นปริศนาที่สำคัญมากให้กับมนุษยชาติ ในช่วงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขา อัลเบิร์ตได้เริ่มสงสัยแล้วว่า พระพุทธศาสนา อาจจะเป็นศาสนาที่ให้คำตอบต่อคำถามที่เขากำลังพยายามค้นหา ในช่วง 1 ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้น มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน ได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง “The Human Side” ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่า

“The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism.”

(May 19th, 1939, Albert Einstein’s speech on “Science and Religion” in Princeton, New Jersey, U.S.A.)”

“ศาสนา ในอนาคต จะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธันต์ (คือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว) และแบบเทววิทยา(คือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่) ศาสนานั้น เมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือ ทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้....ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้อง การทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา”

อัล เบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ผู้เสนอทฤษฏีสัมพันธภาพ ศาสนาเดียวที่จะเหลืออยู่ในโลกอนาคต ก็คือ ศาสนาที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติ เหมือนกับที่ไอสน์ไตน์เขาพูดไว้ว่า

“ศาสนาที่เหลืออยู่ในโลก ก็คือศาสนาที่สามารถเผชิญกับความต้องการของโลกแห่งยุคปัจจุบัน”

แต่......กว่าจะถึงเวลานั้นเกรงว่า............โลกจะไม่เหลือผู้คนให้นับถือศาสนา

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธ์อันยิ่งใหญ่ หลังจากที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ออกมายอมรับว่า

“การสัมผัสรับรู้ความจริงแท้ของจักรวาลทางศาสนา เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์”

ถามว่า แล้วทำไม “พระพุทธเจ้า” จึงไม่ให้ความสำคัญกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ คำตอบก็คือ ทรงเห็นว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นความจริงทางธรรมชาติ แต่ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้น ทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็คือ “มรรค” ที่นำไปสู่การนิพพานนั่นเอง.

 วิกฤติคุณธรรมกำลังกลายเป็นวิกฤติโลก !!!!

- สหรัฐฯ และรัสเซียมีหัวรบพร้อมใช้มากกว่า 26,000 หัวรบเก็บไว้ รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมและพลูโตเนียม และข้อเสนอให้มีการทำลายนิวเคลียร์ทั่วโลกล้วนได้รับการปฏิเสธ

- หลายประเทศต่างกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาหลีเหนือ,ปากีสถานและอิหร่าน

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกได้ร่วมกันขยับ ”นาฬิกาโลกาวินาศ” (Doomsday Clock)

ให้ เหลือเพียง 5 นาที เพราะนอกจากปัญหาวิกฤตินิวเคลียร์แล้วเรายังต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติอื่นๆ ซึ่ง ร้ายแรงและสามารถทำลายโลกได้เช่นกัน เช่น

- วิกฤตปัญหาโลกร้อน
- เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดมลพิษ
- การเติบโตของนาโนเทคโนโลยี
- ความก้าวหน้าทางด้านพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
- สงครามศาสนาและการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ


สตี เฟน ฮอว์กิง (Stephen W. Hawking) นักฟิสิกดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์คนสำคัญของโลก มาร่วมพีธีการขยับเข็มนาฬิกาครั้งนี้ด้วย โดยให้สัมภาษณ์ผ่านเครื่องสังเคราะห์เสียงว่า แค่วิกฤติโลกร้อนก็ทำร้ายโลกไปมากกว่าครึ่ง ยิ่งกว่าการก่อการร้าย เพราะก่อการร้ายอาจจะฆ่าผู้คนได้ทีละร้อยละพัน แต่โลกร้อนทำลายได้เป็นล้านๆ ชีวิต พวกเราควรทำสงครามกับโลกร้อน มากกว่าสงครามกับผู้ก่อการร้าย


ผล กระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าในรอบ ๔๐ ปี อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเพียง ๐.๖ หรือ ๑ องศาเซลเซียส ได้ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น ๔-๕ เท่าตัว

แต่...น่า แปลกไหมที่ประเทศมหาอำนาจ ต่างปฏิเสธ การกำจัดหรือลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์แม้กระทั่งสนธิสัญญาเกียวโต ว่าด้วยการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆที่จะทำให้โลกเกิดสภาวะเรือนกระจก ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่ม ก็ถูกสหรัฐฉีกทิ้ง โดยให้เหตุผลว่า การเก็บภาษีคาร์บอนจะทำให้สร้างความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมยืนกรานให้ประเทศที่ก่อมลพิษอย่างจีนและอินเดีย เห็นชอบในข้อตกลงนี้เสียก่อน ทั้งๆ ที่ตนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซมากเป็นอันดับหนึ่ง......ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่ง น้ำตา

กรรมที่เป็นภัยพิบัตร้ายแรงอย่างเช่นพายุแคททาลีน่า
และภัยจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย รวมทั้งกรรมที่ก่อร่วมกันทั้งโลก
กำลังจะแสดงผลภายในไม่ช้านี้
ติดอาวุธให้ธรรมะ เอาชนะด้วยคมธรรม
พิฆาตกรรม กระสุนธรรม ทะลวงใจ
รุกฆาตไป โดยระเบิดธรรม(ระบำเถิด)
ทำหมันการเกิด ดับความไม่รู้
เป็นยอดนักสู้ พลีชีพมาร ในหัวใจ.....กันเถอะนะ ^ ^

วิกฤติ คุณธรรมกำลังกลายเป็นวิกฤติโลก ไม่ว่าวิกฤตินิวเคลียร์หรือวิกฤติไหนๆ ใครจะเป็นผู้ก่อก็ตาม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งโลก เรามาร่วมต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและวิกฤติเหล่านี้ด้วยการก่อการดี ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาที่มนุษย์ก่อขึ้นได้ทุก ทุกข์ปัญหา ติดเขี้ยวเล็บและอาวุธให้ธรรมะ แล้วพุทธานุภาพจะปรากฏ

 

ที่มา 

http://newweb.bpct.org/content/view/108/34/

Views: 7137

Comment

You need to be a member of Manchester City Fan Club in Thailand Website to add comments!

Join Manchester City Fan Club in Thailand Website

Comment by รักสงบกัดไม่ปล่อย on August 17, 2011 at 8:21pm

ทุกอย่างเป็นเพราะมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าพอ แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน ที่สำคัญ คนส่วนใหญ่ที่มีอำนาจต่างใช้ในทางที่ผิด

Comment by ศักดิ์ ไพศาล on August 15, 2011 at 6:41pm

พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ ของมนุษย์และเทวดา    หากเรายังทำผิดละเมิดศีล ข้อห้ามที่พระพุทธเจ้า นำมาชี้แนะสอนแก่ชาวโลก

แสดงว่าผู้นั้นไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า  ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธ ง่ายๆๆแค่นี้ ละครับ  ซี่งคนแบบนี้มีเยอะมากในสังคม

Comment by wahamongkon on August 15, 2011 at 3:31pm
พุทธ หัวใจหลักคือธรรมมะ แล้วต้องปฎิบัติด้วย จึงจะได้ประโยชน์ ผมเป็นพุทธที่ไม่หวั่นไหว แม้จะมีข่าวว่าพระทำตัวไม่ดี ก็ไม่สนใจเพราะผมนับถือหลักธรรม และภูมิใจท่ีเกิดเป็นชาวพุทธ
Comment by City on August 13, 2011 at 10:14am
ไม่ว่าศานสนาทุกศาสน์สั่งสอนให้ทุกคนเริ่มจากมีพื้นฐานการเป็นคนที่ดี ไปตามลำดับ แต่ที่สุดตรงนี้นู๊ว่าต้องทดลองเพื่อพิสูจน์เอง ส่วน นักวิทยาศาตร์ท่านนี้ท่านคงฝึกปฏิบัติทางพุทธมาบ้าง(นู๊คิดว่าแบบนั้นนะเจ้าคร๊) ท่านถึงได้เข้าใจ เพราะศานาพุทธ เป็นศานาแห่งปัญญาและเหตุผล(พิสูจ์ได้จริง)เจ้าคร๊
Comment by Sukrit Hengmee on August 12, 2011 at 5:45pm

คนที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าใจสิ่งที่ตนนับถือเเล้วรึยังก็ไม่รู้ ผมเองเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับ[ออกตัวไว้ก่อน]

อัล เบิร์ต ไอน์สไตน์ บอกว่าของเค้าดีจริงๆครับ แต่ถ้ามีแต่คนสักว่าผมนับถือพุทธนะครับ แต่ไม่เคยลองปฏิบัติ แล้วคุณจะรู้ไหมว่าดีจริง ไปทำบัตรประชาชน ก็บอกเจ้าหน้าที่ไปว่า"ผมพุทธครับ"

คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องของคนแก่ และการทำบุญก็ต้องใส่บาตรเท่านั้น ทั้งๆที่ตอนเป็นวัยรุ่นยังมีแรงมีกำลังอยู่ กลับไม่หมั่นปฏิบัติ กินเราเมายา จนร่ายกายเสื่อมไป เเล้วตอนแก่จะเอาแรงที่ไหนไปปฎิบัติ ก็เป็นมะเร็งตายกันไปซะหมด

 

แม่ผมเป็นคนที่สนใจในศาสนาพุทธ มากคนหนึ่ง เค้าบอกกับผมว่าบุญที่สูงส่งที่สุดไม่จำเป็นต้องใส่บาตรเยอะที่สุด "การบําเพ็ญเพียรทางจิต" ตางหากเพียง1วินาทีที่เรามีสมาธิอยุ่ในจิตของตัวเองเราก็ได้บุญมหาศาลเเล้ว อาจบอกว่าทำสามธิอะ โธ่มันง่ายจะตาย นั่งหลับตา เอามือ ซ้อนกันก้แค่นั่น เข้าใจผิดเเล้วละครับ มันยากมากที่เราจะมีสมาธิได้จริงๆ ผมเป็นได้รับการสอนสมาธิจากแม่มา แต่มันก็แค่หลักการ แม่บอกว่า"ถ้าลูกอยากรู้จริงๆ ต้องลองทำเอง ทุกๆคนมีแนวทางของตนเอง ที่แม่บอกมานั้นคือแค่เบื้องต้น"

 

สุดท้าย นี้ผมแค่อยากบอกว่าศาสนามันจะดีไม่ดี "ตัวเรานั่นแหละตัดสิน" และอยากจะให้เพื่อนๆในบอร์ดนี้ลองปฏิบัติธรรมกันดู มันไม่ยากหรอกครับถ้าเราตั้งใจ เเล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับตัวท่านเอง ผมขออนุโมทนาบุญกับคนที่ปฏิบัติอยู่เเล้ว ผมเชื่อว่าเรามาถูกทางเเล้วละครับ

ปล. ในวันแม่ปีนี้แม่ผมอยู่อินเดีย[อีกเเล้ว] แต่ผมเชื่อว่าแม่อยุ่ใกล้กายผมเสมอตราบเท่าที่เลือดของแม่ยังไหลอยู่ในตัวของผมรักแม่ให้มากๆนะครับ สุขสันต์วันแม่ครับ ขอบคุณครับ พิมผิดก้ขออภัยด้วยนะครับ

 


Comment by James Tyton on August 12, 2011 at 11:18am
Comment by mcfc-มีน on August 10, 2011 at 7:50pm
สุดยอดแล้วครับ

ไอน์สไตน์ เปนชาวยิว ประกาศตนไม่มีศาสนา

 

แต่ได้บอกกับทุกคนว่า ศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่เค้ายกย่องและสรรเสริญ และยกให้เปนศานาของจักรวาล..เพราะว่าพิสูจน์ได้จริง.. เชิญพิสูจน์เถิด^^ สาธุ

 

ขอบคุณครับน้องนัท ที่นำสิ่งดีดีมาฝากกัน น่ารักมากๆ

© 2020   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service