ชีวิตไม่ขาดบอล

Members

บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตจากปลั๊กไฟ “Broadband over Power Line”

น่ามหัสจรรย์แค่ไหนถ้าเราสามารถต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์ได้จากปลั๊กไฟฟ้าที่บ้านหรือสำนักงานที่ความเร็วสูงถึง 500k~3M bps ประชาชน จะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้กันอย่างทั่วหน้าโดยไม่ต้องรอเดินสาย โทรศัพท์หรือสายเส้นใยแก้วนำแสง เราจะมีความรู้และก้าวทันโลกได้เร็วขึ้น ประเทศจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้ซุ่มศึกษาเทคโนโลยีนี้มาหลายปีแล้วว่าจะเหมาะสำหรับนำมาพัฒนาสังคมไทยได้อย่างคุ้มค่าอย่างไร

อินเตอร์เน็ตระบบ Broadband over Power Line (BPL) เป็นวิธีการใหม่ (Emerging) ใน การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนโดยผ่านทางปลั๊กไฟฟ้าตามบ้านหรือสำนัก งาน จัดเป็นระบบที่มีศักยภาพสูงที่สามารถกระจายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกบ้านต้องเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าอยู่ แล้ว บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาก จากอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ของประเทศเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำ สัญญาณผสมเข้าไปกับแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในสายส่งไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารนี้เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าแรงกลาง ลงมา สายไฟฟ้าขนาด11~22 กิโล โวลต์เป็นสายส่งที่การไฟฟ้าฯ ใช้ส่งกำลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่แหล่งชุมชนหลักๆ จากนั้นที่บริเวณหน้าชุมชนจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับเป็นแรงดันไฟฟ้าแรง ต่ำ 220 โวลต์ เพื่อจ่ายให้แก่บ้านเรือน โดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะเดินทางผ่านสายส่งไฟฟ้าและกระโดย ข้ามหม้อแปลงไฟฟ้ามายังบ้านเรือนได้ไม่ยาก

อุปกรณ์โมเด็มที่ต่ออยู่กับปลั๊กไฟฟ้า(Power line modem) ของ แต่ละบ้านจะทำการถอดรหัสข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ถูกผสมเข้ามาแล้วส่งเข้า คอมพิวเตอร์ จะเห็นว่าระบบนี้สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องลงทุนระบบเคเบิลเพิ่มเลย เพียงแต่เพิ่มในส่วนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์ป้อนและสะพานเชื่อมสัญญาณในระบบ สายส่งไฟฟ้าเท่านั้น

บรอดแบนด์ทางสายไฟฟ้ามีองค์ประกอบใหญ่ๆ สองส่วน คือ 1) In-building BPL เป็นส่วนรับส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้าแรงต่ำที่อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยอุปกรณ์โมเด็มซึ่งถูกติดตั้งในบ้านเพื่อทำการเข้าและถอดรหัสข้อมูล เมื่อโมเด็มถอดรหัสข้อมูลได้แล้วก็จะกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านผ่านเครือข่าย LAN ย่อยหรือ Wi-Fi ต่อไป แต่สำหรับการทดลองระบบในประเทศญี่ปุ่นนั้นเน้นการส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตในไปยังส่วนต่างๆ ในบ้านหรือสำนักงานโดยใช้สายไฟฟ้าแทนโครงข่าย LAN เลย ในลักษณะนี้จะต้องใช้อุปกรณ์โมเด็มหลายตัวต่อตามปลั๊กไฟที่จุดต่างๆ ที่ต้องการต่ออินเตอร์เน็ต ส่วนที่ 2) Access BPL เป็นส่วนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่อยู่ภายนอกอาคารบ้านเรือน ได้แก่ สายส่งไฟฟ้าทั้งที่เป็นไฟฟ้าแรงกลาง (11~22 กิโลโวลต์) และสายไฟฟ้าแรงต่ำ (220 โวลต์) เป็นตัวกลางในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัทผู้ให้บริการบรอดแบนด์ (Internet service provider: ISP) ไปยังแหล่งชุมชนเป้าหมาย ส่วน Access BPL นี้จึงเปรียบได้กับโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน อุปกรณ์ได้แก่ ตัวฉีดสัญญาณเข้าสู่สายไฟฟ้า (Injector หรือ Coupler) ซึ่งใช้วิธีการเหนี่ยวนำสัญญาณจากวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าผสมกับแรงดันไฟฟ้าในสายส่ง โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลและการมอดดูเลตสัญญาณชั้นสูงมาก (Adaptive coding/ Advanced modulation) ซึ่งเป็นเทคนิกเดียวกันที่ใช้ใเทคโนโลยี WiMAX ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลความจุสูงได้ด้วยความเร็วสูงมากและสูญหายน้อย สัญญาณที่ผสมเข้าไปนี้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 100Mbps อีกทั้งการเคลื่อนที่ของสัญญาณในลวดตัวนำไฟฟ้าก็มีส่วนช่วยให้ความเร็วสูงขึ้นด้วย อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ถูกนำมาใช้ตามเสาไฟฟ้าเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้สัญญาณเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลมากขึ้น เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผสมมานี้ไม่สามารถวิ่งข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าที่ ปลายทางของสายส่งไฟฟ้าแรงกลางได้ จึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์สะพานสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณข้ามหม้อแปลงไฟฟ้า และส่งต่อสัญญาณเข้าสู่สายไฟฟ้าแรงต่ำ 220 โวลต์ เข้าสู่บ้านเรือน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษโดยจะเน้นการกระจายบริการบรอดแบนด์สู่ท้อง ถิ่นโดยใช้ข่ายสายส่งไฟฟ้ามากกว่าการใช้งานแทนสาย LAN เฉพาะ ภายในอาคาร จึงมีทิศทางการใช้เทคโนโลยีตรงกันข้ามกับประเทศญี่ปุ่น แล้วประเทศไทยจะเดินไปแบบใดนั้น กทช. กำลังศึกษาความเหมาะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง

credit : http://technoforlife.ning.com/profiles/blogs/broadband-over-power-l...


Views: 1377

Comment

You need to be a member of Manchester City Fan Club in Thailand Website to add comments!

Join Manchester City Fan Club in Thailand Website

Comment by Ch@mp_BlueHeart on September 29, 2010 at 8:05pm
เรื่องนี้ มีมา หลายปีมากแล้วครับ

แต่ยังไม่มีประเทศไหนใช้แบบจริงจังซักที
Comment by James Tyton on September 28, 2010 at 8:03pm
เหอๆ เป็นงั้นไป อิอิ
ครับผมยินดีครับ ^ ^
Comment by ManCityEagle on September 28, 2010 at 6:47pm
ว้าว !!!...ใครที่ "แซท" ทั้งวันทั้งคืนระวังไว้มีโอกาส "กระแสไฟฟ้า" ดูดตาย...อิ อิ
ขอบคุณ Ninja Boy 【McFc゙ 】ที่ช่วยเปิดโลกทรรศน์ให้พวกเราได้หูตากว้างไกล...

© 2020   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service