ชีวิตไม่ขาดบอล

Members

รายชื่อนักเตะใหม่ที่น้ามันโช่อยากเลือก............................................... อิอิ

สำหรับลีลาการโพสต์ท่าของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร เชิญชม


หมายเลข 1 เกวลิน ศรีวรรณา (ยีน) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 32-23-36 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 47 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 2 เจนจิรา สุครีวก (แป้งฝุ่น) อายุ 21 ปี (สัดส่วน 32-24-36 สูง 173 ซม. น้ำหนัก 52 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 3 สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล (ลี่) อายุ 21 ปี (สัดส่วน 33-26-35 สูง 180 ซม. น้ำหนัก 56 กก.)

 

 

 

หมายเลข 4 พัทธวรรณ เจียมสกุลศักดิ์ (จ๊ะโอ๋) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 32-26-31 สูง 169 ซม. น้ำหนัก 52 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 5 วาสนา ศรีพูล(พลอย) อายุ 24 ปี (สัดส่วน 32-29-40 สูง 175 ซม. น้ำหนัก 55 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 6 ธนกานต์ เลิศวิลัย (แอล) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 32-26-35 สูง 174 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 7 สาวิตรี แสงเมือง (จี๊ฟเฟย) อายุ 24 ปี (สัดส่วน 33-25-36 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 8 เปรมนลิน ธรรมเจริญ (แคท) อายุ 20 ปี (สัดส่วน  33-25-36 สูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 9 รัมภ์ลภา บุญมี (ลิลลี่) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 32-23-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 48 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 10 สุพัตรา จูเจริญ (แนน) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 33-25-36 สูง 176 ซม. น้ำหนัก 54 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 11 สุนิดา วาจาสิทธ์ (แป้ง) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 34-25-35 สูง 167 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 12 เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง (นุ๊ก) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 32-24-35 สูง 171 ซม. น้ำหนัก 47 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 13 ตรีชฎาภรณ์ พงศ์ภัทรวดี (ตุ๊กตา) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 33-27-34 สูง 167 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 14 มุกอันดา อาจองค์ (มุก) อายุ 24 ปี (สัดส่วน 34-25-36 สูง 177 ซม. น้ำหนัก 57 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 15 ณัฐนรี ศรีบัว (นัท) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 34-26-37 สูง 175 ซม. น้ำหนัก 50 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 16 สุปรางค์ ฝันนิมิต (ส้ม) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 33-26-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 59 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 17 รวัตชนันต์ พัฒนปุณณธร (เหมียว) อายุ 24 ปี (สัดส่วน 32-25-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 58 กก.)

 

 

 

หมายเลข 18 อิงครัตน์ ศิวศักดิ์ศรัณ (แพรรุ้ง) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 32-24-35 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

หมายเลข 19 สมหทัย เหรียญทอง (โบนัส) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 32-24-35 สูง 168 ซม. น้ำหนัก 48 กก.)

 

 

 

หมายเลข 20 อติยา สีดอกบวบ (น้ำมะเน็ต) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 33-24-36 สูง 176 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 21 ชุติมา สารศิลป์ (เน็ต) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 32-25-36 สูง 175 ซม. น้ำหนัก 52 กก.)

 

 

 

หมายเลข 22 นริศศรา อินทวงษา (อุ๊) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 31-26-37 สูง 173ซม. น้ำหนัก 54 กก.)

 

 

 

หมายเลข 23 จันทิมา กำลังดี (แอม) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 33-25-33 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 45 กก.)

 

 

 

หมายเลข 24 ณรัชวีร์ กลั่นไพรี (ฝ้าย) อายุ 24 ปี (สัดส่วน 30-24-35 สูง 167 ซม. น้ำหนัก 48 กก.)

 

 

 

หมายเลข 25 พรภัสสร อัตถปัญญาพล (กวาง) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 36-24-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก.)

 

 

 

หมายเลข 26 อริยดา พริ้งสกุล (พิม) อายุ 18 ปี (สัดส่วน 32-25-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก.)

 

 

 

หมายเลข 27 ธัญวรัตน์ นวลมณี (น้อยหน่อย) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 32-27-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 53 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 28 ชนุชตรา สุขสันต์ (ณาย) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 32-24-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 45 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 29 กุลกันยา โคกพูล (น้ำอิง) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 32-23-36 สูง 169 ซม. น้ำหนัก 47 กก.)

 

 

 

หมายเลข 30 วลิตา วิบูลย์เลิศวัฒนะ (เชอร์รี่) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 33-27-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 53 กก.)

 

 

 

หมายเลข 31 วรัทยา ว่องชยาภรณ์ (มายด์) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 32-24-36 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 48 กก.)

 

 

 

 

หมายเลข 32 สาวินี ใจบรรจงกุล (ใหม่) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 34-26-36 สูง 173 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 33 วรรณา สุ่มมาตย์ (นานา) อายุ 21 ปี (สัดส่วน 34-25-35 สูง 173 ซม. น้ำหนัก 53 กก.)

 

 

 

หมายเลข 34 นัธนันท์กานต์ หรี่จินดา (แวร์ซายน์) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 32-25-34 สูง 175 ซม. น้ำหนัก 52 กก.)

 

 

 

หมายเลข 35 กนกพรรณ อภิชัยอนันต์ (อีฟ) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 32-24-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

หมายเลข 36 ณภัทรพร นาคเงิน (เนส) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 33-25-36 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 37 รัตนา นพวงศ์ (หมิง) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 33-24-35 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 38 จุฑาภรณ์ มานิสสรณ์ (ละมุด) อายุ 21 ปี (สัดส่วน 32-26-34 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 

 

หมายเลข 39 จันทร์สมร สุรเกียรติ (มด) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 32-24-36 สูง 168 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 40 มนสิชา เจริญแพทย์ (โบว์) อายุ 20 ปี (สัดส่วน 34-24-35 สูง 179 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 41 ภาวิดา รัตคาม (มุก) อายุ 23 ปี (สัดส่วน 33-24-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 46 กก.)

 

 

 

หมายเลข 42 มัชฌิมาลา สุทธนะ (กล้วย) อายุ 22 ปี (สัดส่วน 32-26-38 สูง 174 ซม. น้ำหนัก 55 กก.)

 

 

 

หมายเลข 43 ฟาริด้า วัลเล่อร์ (ริด้า) อายุ 18 ปี (สัดส่วน 32-23-36 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 51 กก.)

 

 

 

หมายเลข 44 ศิรประภา พุทธลา (เจน) อายุ 19 ปี (สัดส่วน 32-24-35 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 49 กก.)

 

 


 
ขอบคุณภาพจาก www.kapook.com

 

Views: 13161

Reply to This

Replies to This Discussion

กว่าจะทำเสร็จ เหนื่อยชิบหาย เบอร์ 3 กับเบอร์ 4 ซื้อมาด่วน หมวยขาดใจจริงๆ

ประกวดอะไรคับหน้าตาไม่ค่อยผ่านมีหมายเลข1กับ4พอไหว :(

นี่คัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง "ผู้รักษาประตู" อย่างเดียวใช่มั้ยเนี๊ยะ...

เสี่ยงมากเลยนะครับ...อย่างนี้โดนฝ่ายตรงข้าม "ยิงพรุน"...

 

 

โหย อายุ 19 สัดส่วน 36-24-35 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก

ชอบแค่ เบอร์ 3,4,43

เหมือนใบ้หวยเลย

คนแรกนะครับดูดีสุด แบบไทยๆหน่อย อิอิ

ตาถึงดีนี่ครับ คุณมีน ตอนนี้เค้าเป็นนางเอกแล้ว ช่อง3

Views: 625  โว้ววววคนดูเยอะม๊วกก

มันโช่เล็งใว้สองคน กองหน้าเบอร์สาม สูงดี เอาใว้โหม่งเข้าประตู

 

กองหลังเบอร์ ยี่สิบห้า กันชนใหญ่ แรงปะทะ ดี

RSS

© 2021   Created by thaiMCFC.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service